Ledinformation, Ledansvariga & Ledområden

leder2

Sällsjö SK sköter om ca 16,5 mil leder som gränsar mot Hallens SK i öst, Alsensjöns SK i norr, Undersåker/Järpens SK i väst och statliga leder i syd.

Här är en länk till en komplett ledkarta över Åre kommun: Länk

Nedan listar vi våra olika leder, samt deras status.

Kvitsle

(Södra)Kvitsle-Ytterocke
Senaste uppdatering: 2023-04-03

Status: SLADDAT 

(Södra)Kvitsle – Lillstavallen – led mot Mårdsund
Senaste uppdatering: 2023-04-03

Status: SLADDAT 

(Norra)Kvitsle – Mattmartjärn
Senaste uppdatering: 2023-04-02

Status: SLADDAT 

(Norra)Kvitsle – Drafsjön – Trångsviken
Senaste uppdatering: 2023-04-02

Status: SLADDAT 

 

Mattmar

OBS! Det är förbudsområde inom Mattmar centrum, se ledkartan.

Mattmar – Högåsen
Senaste uppdatering: 2023-03-29

StatusSLADDAT 

Mattmartjärn – Valsjön
Senaste uppdatering: 

Status:  

Mattmar – Ocke
Senaste uppdatering: 2023-03-29

StatusSLADDAT 

Mattmar – Mattmartjärn
Senaste uppdatering: 2023-03-29

StatusSLADDAT 

Mattmartjärn – Ockesjön
Senaste uppdatering: 2023-03-24

StatusSLADDAT 

 

Ytterocke

Ytterocke – Baksjövägen
Senaste uppdatering: 2023-04-03

Status: TRAMPAT/SLADDAT 

Ytterocke – Ocke
Senaste uppdatering:
Status:

 

Ocke

Ocke – Mörsil
Senaste uppdatering: 2023-03-23

Status: SLADDAT 

Ocke – Sällsjö – Djupsjökorset 
Senaste uppdatering: 2023-03-23

Status: SLADDAT 

 

Mörsil, Sällsjö

OBS! Det är förbudsområde inom Mörsil centrum, se ledkartan.

Leden mellan södra sidan av Liten över bron vidare under järnvägen och upp under E14 och vidare förbi Byevägen är stängd.

Mörsil – Sällsjö
Senaste uppdatering:

Status: Prepareras ej

Djupsjökorset – Södra Djupsjön
Senaste uppdatering: 2023-04-05

Status: SLADDAT 

Led från norra Djupsjön till Mo linjen (gräns mot VÄSEKs ledsystem)(Svenstavallen), prepareras av VÄSEK.

Senaste uppdatering: 2023-03-25

Status: SLADDAT 

 

Håckrenlägret, Spjätten 

Håckrenlägret – Spjätten – Jens Perstjärn

Senaste uppdatering: 2023-04-06

Status: SLADDAT 

Håckrenlägret – Spjätten – Grottjärn 

Senaste uppdatering: 2023-04-06

Status: SLADDAT 

Håckrenlägret – Södra Djupsjön

Senast uppdatering: 2023-04-05

Status: SLADDAT 

 

Mårdsundsbodarna

Spjätten – Sågsand/Sällsjön (Lappstigen)

Senaste uppdatering: 2023-04-06

StatusSLADDAT 

Mårdsundsbodarna – korset Baksjövägen/Österåvägen

Senaste uppdatering: 2023-04-06

Status: SLADDAT 


Mårdsundsbodarna – Hållbacksbodarna – Sågsand/ Sällsjön 

Senaste uppdatering: 2023-04-06

Status: SLADDAT 

MårdsundsbodarnaSpjättenvia Auretjärn

Senaste uppdatering: 2023-04-06

Status: SLADDAT

 

 Ledansvariga     Ledområden

Bo Karlstrand  070-377 51 15    Ytterocke
Janne Lindell  070-325 09 17    Ocke - Mörsil
Magnus Andersson (P-G Skoog 070-257 66 91)   Mattmar 
Bullen Viklander  070-663 02 20 Håckren  
Maja Erikmats   070-579 71 73   Sällsjö
Anders Henriksson  070-512 87 62  Kvitsle Södra
Rolf Henriksson  070-627 99 48   Kvitsle Norra
Stefan Fredriksson  073-038 67 57 Mårdsundsbodarna