Ledinformation

leder2

Sällsjö SK sköter om ca 16,5 mil leder som gränsar mot Hallens SK i öst, Alsensjöns SK i norr, Undersåker/Järpens SK i väst och statliga leder i syd.

Här är en länk till en komplett ledkarta över Åre kommun: Länk

Nedan listar vi våra olika leder, samt deras status.

Kvitsle

Kvitsle-Ytterocke
Senaste uppdatering: 180327
Status: Sladdad

Kvitsle – Lillstavallen – led mot Mårdsund
Senaste uppdatering: 180327
Status: Sladdat upp till Kvärnbuan

Kommer bli omdragning av led pga plogning av många vägar, provisorisk uppskyltning är klar från Kvittsle och Ytterocke mot Spjätten.

Kvitsle – Mattmar
Senaste uppdatering: 180322
Status: Sladdat

Kvitsle – Drafsjön
Senaste uppdatering: 180322
Status: Sladdat

Drafsjön – Trångsviken
Senaste uppdatering: 180318
Status: Sladdat

Mattmar

OBS! Det är förbudsområde inom Mattmar centrum, se ledkartan.

Mattmar – Högåsen
Senaste uppdatering: 180328
Status: Sladdat
Led omdragen runt Valsjön pga averkning!

Mattmartjärn – Valsjön
Senaste uppdatering: 180328
Status: Sladdat

Mattmar – Ocke
Senaste uppdatering: 180408
Status: Sladdat

Mattmar – Mattmartjärn
Senaste uppdatering: 180408
Status: Sladdat

Mattmartjärn – Ockesjön
Senaste uppdatering: 180208                                                                                 
Status: Sladdat

Ytterocke

Sladdat genom Ytterocke by, 180227

Ytterocke – Sällsjön
Senaste uppdatering: 180403
Status: Sladdat till Baksjökorset

Ytterocke – Ocke
Senaste uppdatering: 180403
Status: Sladdat

Ocke

Ocke – Mörsil
Senaste uppdatering: 180407
Status: Sladdat

Ocke – Sällsjö
Senaste uppdatering: 180407
Status: Sladdat

Mörsil, Sällsjö

OBS! Det är förbudsområde inom Mörsil centrum, se ledkartan.

Leden mellan södra sidan av Liten över bron vidare under järnvägen och upp under E14 och vidare förbi Byevägen är stängd.

Mörsil – Sällsjö
Senaste uppdatering: 180327
Status: Sladdat, leden följer vägen och går inte på hygget.

Sällsjö – Håckren campen
Senaste uppdatering:180403
Status: Sladdat från Sällsjö till Djupsjökorset

Led via Djupsjöarna till Mo linjen (gräns mot VÄSEKs ledsystem)
Senaste uppdatering: 180403
Status: Sladdat till Sönner Djupsjön

Även sladdat från Vildmarksbyn till Baksjökorset! 180327

Spjätten, Mårdsundsbodarna

Mårdsundsbodarna – Spjätten – Sällsjön
Senaste uppdatering: 180225
Status: Sladdat

Mårdsundsbodarna – korset Baksjövägen/Österåvägen
Senaste uppdatering: 
Status:

Spjätten – Jens Perstjärn
Senaste uppdatering:180406
Status: Sladdat

Spjätten – Grottjärn
Senaste uppdatering: 180406
Status: Sladdat

Spjätten – Håckren campen
Senaste uppdatering:180406
Status: Sladdat