Aktiviteter

Övrigt

Eventuellt någon grillaktivitet någon stans efter våra skoterleder framöver vintern.

Informationen här kommer att uppdateras när vi planerat det mer. Info kring våra aktiviteter kommer också att gå ut via Facebook.

agdas

Agdas Kafé i Mattmar hälsar alla välkomna, skoterleden går ända till parkeringen.